Forskning och kunskapsuppbyggnad

Medeltidsmuseet ökar kunskapen om det medeltida Stockholm genom egna forskningsprojekt och samverkan med andra aktörer.

Vid Medeltidsmuseet är forskning grundläggande för innehållet i utställningar, publikationer och annan förmedling. Medeltidsmuseet fungerar som en trovärdig kunskapsresurs för vetenskapssamhället, skolor, medier och upplevelse­industrin.

Aktuella projekt

Uppdaterad