Uppbyggd miljö med klostergång. Foto: Ray Wahlsten.

Tegel i Stockholm

I ett projekt studeras den lokala produktionen av tegel och och hur det användes som medeltida handelsvara.

Under medeltiden var Stockholm till stor del byggt av tegel. Även om det allmänt antas att tegeltillverkning i medeltida Stockholm, liksom i många andra städer, skedde lokalt, har det gjorts mycket få analyser av tegel från byggnader och arkeologiska undersökningar.

Ny forskning och analyser från andra nordiska städer visar att tegel redan under medeltiden var en handelsvara som ibland transporterades över långa avstånd.

Projektet ”Tegel i Stockholm” syftar till att utforska tillverkning och import av tegel i det medeltida Stockholm med hjälp av nya analysmetoder. Projektet sammanför fyndmaterial från Stadsmuseet i Stockholms omfattande samlingar, med tonvikt på Stadsholmen. Dessutom ingår malmarna, liksom de marin­arkeologiska fynd från Stockholms skärgård som gjorts under senare år.

Om projektet

Projektet leds av Medeltidsmuseets forskningsledare Joakim Kjellberg och är ett samarbete mellan Medeltidsmuseet, Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet samt Kontoret för Keramiska Studier. Projektet har fått finansiering från Berit Wallenbergs Stiftelse.

Vill du veta mer?

Kontakta Medeltidsmuseet:

E-post: medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad