Biskop Brasks karta från år 1533.

Stockholm i den medeltida världen

Ett nytt standardverk ska behandla Stockholms medeltida historia.

I Medeltidsmuseets nya forskningsprogram ingår att skapa förutsättningar för vidare forskning om det medeltida Stockholm.

Handplockade experter ska i ett projekt, vetenskapligt och utifrån den senaste forskningsfronten, belysa olika aspekter av stadens liv och historia fram till reformationen.

Projektet, liksom den kommande boken, har titeln ”Stockholm i den medeltida världen”. Här ska stadens historia, arkeolog och kulturella sammanhang behandlas. Dessutom undersöks Stockholms roll i den större världen, inklusive det politiska och religiösa landskapet i medeltidens Norden och Europa.

Om projektet

Forskningen leds av Alexander Andrée och Joakim Kjellberg, forskningsledare vid Medeltidsmuseet. Pengar för att starta projektet har sökts från Riksbankens jubileumsfond.

Vill du veta mer?

Kontakta Medeltidsmuseet:

E-post: medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad