Broder Gregorius mirakler

En bevarad handskrift berättar om livet och vardagen för de medeltida människorna i Sverige.

År 1421 drabbades broder Gregorius vid Stockholms svartbrödrakloster av pesten. Han avgav ett heligt löfte att om han blev frisk skulle han publicera de många mirakelberättelser han insamlat under sitt liv.

Miraklerna hade inträffat i samband med en skulpturgrupp eller altarbild som fanns i svartbrödraklostret och som föreställde Jesus nedtagning från korset, Helga lösen.

Gregorius tillfrisknade och offentliggjorde sin mirakelsamling, som med sina berättelser om människor och deras vardag är en unik källa till livet under den svenska medeltiden.

Samlingen har överlevt i en handskrift i Linköpings stiftsbibliotek. I detta projekt ges handskriftens latinska text ut med svensk översättning, inledning och kommentarer av Alexander Andrée, klassisk filolog och forskningsledare vid Medeltidsmuseet.

Vill du veta mer?

Kontakta Medeltidsmuseet:

E-post: medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad