Foto: Riksantikvarieämbetet.

Stadens nyckel

En undersökning av det medeltida Stockholm utifrån utgrävningarna på Helgeandsholmen.

Mellan år 1978 och 1980 genomfördes på Helgeandsholmen och vid Riksgatan de hittills största arkeologiska undersökningarna av medeltida och tidigmoderna lämningar i Stockholm.

Utgrävningarna resulterade i ett omfattande dokumentationsmaterial. Här ingick hundratals sten- och träkonstruktioner, såsom bostadshus, andra byggnader, gator, bryggor, delar av Helgeandshusets kyrkogård och försvarsverk i form av en spärr i Stockholms ström samt en senare del av stadens stadsmur.

Sammanlagt påträffades över 38 000 föremålsfynd, 1 349 mänskliga skelett, tre ton djurben och 11 skepp på en yta ungefär lika stor som en fotbollsplan och med ett djup på fyra meter.

Projektet ”Stadens nyckel” syftar till att utforska, kvalitetssäkra och publicera materialet från Helgeandsholmen. Genom att använda moderna analysmetoder kommer projektet för första gången kunna beskriva varifrån människor, materiell kultur, råvaror och livsmedel i det äldsta Stockholm kom. I projektet skapas ny kunskap om livet i den medeltida staden samt om de nätverk som band samman Stockholm med dess europeiska motsvarigheter.

Om projektet

Projektet är ett samarbete med Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet och genomförs vid Medeltidsmuseet tillsammans med forskare från Osteologiska forskningslaboratoriet, Västergötlands museum och en rad externa experter.

Vill du veta mer?

Kontakta Medeltidsmuseet:

E-post: medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad