--
Fyndlåda med arkeologiska föremål. Foto: Emmy Kauppinen

Samlingar

I Medeltidsmuseets och Stadsmuseets gemensamma arkeologiska samlingar finns över 200 000 registrerade fynd.

De arkeologiska samlingarna består av fynd från utgrävningar som Stadsmuseet och privata aktörer gjort i Stockholms kommun.

Här finns bland annat cirka 36 000 föremål från grävningarna på Helgeandsholmen 1978–1980, tusentals fynd från Årstafältet och Järvafältet samt ett tjugotal båtfynd från innerstan.

Sök i samlingarna på webben

I Digitala Stadsmuseet kan du söka på föremål, fotografier, konst och rapporter från Stadsmuseets och Medeltidsmuseets samlingar.

Uppdaterad