Bad, snusk och pest

Hör om vattnets betydelse i det medeltida Stockholm. Berättar gör antikvarie Marit Holgersson.

Uppdaterad