Helgeandshusets kyrkogård

Hör om 1300-talskyrkogården på Helgeandsholmen. Berättar gör antikvarie Marit Holgersson.

Uppdaterad