Stadsmuren

Ta en titt på fornlämningen av Gustav Vasas stadsmur från 1530. Berättar gör antikvarie Marit Holgersson.

Uppdaterad