Bråk, buller och bot

När portarna låses om kvällen bör man gå hem så man inte stöter på en sur granne. Följ med museipedagog Gudrun Wessnert på en tur i Medeltidsmuseets gamla lokaler under Norrbro och hör om medeltida bråk, buller och bot.

Uppdaterad