Vintunna och skärmmössa. Skänk i vindragarlaget. Foto: Mattias Ek.

Vindragarlagets skrålokal

Upptäck Sveriges enda skrålokal som bevarats oförändrat på sin ursprunglig plats.

På Stora Hoparegränd i Gamla stan finns ett hus uppfört i slutet av 1500-talet där vindragarna hade sin skrålokal åren 1818–1930. 

Här får du en inblick i vindragarnas liv. Hör om hur sjutton gubbar tog i från morgon till kväll, se deras redskap och lär känna hur villkoren för deras yrkeskår förändrades över tid.

Vindragare

Under medeltiden fram till 1800-talet var alla hantverkare tvungna att vara med i ett skrå. Ett skrå var en organisation för hantverkare som ägnade sig åt samma yrke. Bara de som var medlemmar fick ägna sig åt yrket.

Vindragarna var Sveriges sista skrå som fanns från medeltiden fram till 1930-talet. De transporterade vinfat från skeppen i hamnen till vinkällare i staden som hade rättighet att lagra och sälja vin.

Uppdaterad