Svartbrödraklostrets källarvalv från 1300-talet. Foto: Ray Wahlsten

Svartbrödraklostrets källare

Upplev resterna av Stockholms dominikankloster från 1300-talet.

Bakom en liten svart järndörr i Gamla stan finns två medeltida källarrum med sju vackra tegelvalv. Rummen hörde till dominikanerordens kloster i Stockholm.

Under medeltiden var klostret en vallfartsort på grund av sin berömda altartavla i förgyllt silver som föreställde Jesu nedtagning från korset. Kanske fungerade källarrummen som ett härbärge för pilgrimer?

Källaren är idag den enda synliga resten av klostret. Här får du höra om svartbröderna, Helga lösen och broder Gregorius mirakelsamling. 

Svartbrödraklostret

Svartbrödraklostret grundades 1336 när kung Magnus Eriksson skänkte en tomt till dominikanerorden. 

Namnet "svartbröder" kommer från den svarta kåpa som dominikanermunkarna bar över sin vita ordensdräkt.

Gustav Vasa lät riva delar av Svartbrödraklostret 1547.

Boka en egen visning för din grupp

Kontakta bokningen för att boka en privat visning av våra historiska rum.

Bokningen Medeltidsmuseet

Stängt just nu
Telefontider
tisdag, torsdag 09.30–11.30
Välkommen att boka en egen tur.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad