Svartbrödraklostrets källare

Medeltida kryssvalv i tegel.
Svartbrödraklostrets källarvalv. Foto: Ray Wahlsten

I en backe ner mot Österlånggatan i Gamla stan, bakom en liten svart järndörr, ligger Svartbrödraklostrets källare. Källaren är den enda kvarvarande delen av klostret som grundades på 1300-talet. 

Under medeltiden fanns tre kloster i Stockholm – Gråbrödraklostret på Riddarholmen, S:ta Klara kloster på Norrmalm och Svartbrödraklostret i det som vi idag kallar Gamla stan. Svartbrödraklostret var det yngsta av Stockholms kloster och grundades 1336 när kung Magnus Eriksson skänkte en tomt till dominikanerorden. Namnet Svartbrödraklostret kommer från den svarta kåpa som dominikanerna bar över sin vita ordensdräkt. Platsen blev senare en vallfartsort och kanske fungerade källaren som ett härbärge för pilgrimer. Källaren är idag den enda synliga resten av klostret, men i hela kvarteret runt omkring finns grundmurar och källare från medeltiden.

Vallfartsort

Munkarna i Svartbrödraklostret hade en berömd altarbild. Den hette Helga lösen och föreställde Kristi korsnedtagning. Bilden var av förgyllt silver och sades ha undergörande kraft. Människor vallfärdade till Stockholm och till svartbrödernas klosterkyrka för att be om bot och bättring. Mirakler inträffade och finns nedtecknade i en mirakelsamling från 1400-talets början. Där står bland annat om en blind kvinna, en man med värk i knäna och en förlamad kvinna som blivit friska efter att ha lovat offergåvor och vallfart.

Dominikanerna

Svartbröderna tillhörde dominikanerorden. De var tiggarbröder som inte fick äga fast egendom utan istället var beroende av gåvor från besökare. Svartbröderna var däremot inte munkar som levde isolerade utan rörde sig ute i samhället där de predikade och spred sin tro. Under Gustav Vasas tid vid makten blev Sverige protestantiskt och Svartbrödraklostret upplöstes.

Klostret upplöstes 1528 och de sista munkarna drevs bort 1533. Byggnaderna revs undan för undan, de sista 1547, och byggnadsmaterialet återanvändes på Stockholms slott. Idag finns de välvda källarvalven kvar att se. Flera arkeologiska undersökningar har genomförts på platsen. Vid grävningar i februari 2016 har man hittat vad som förmodligen rester av Svartbrödraklostrets kyrka.

Svartbrödraklostrets kyrka

I februari 2016 gjorde Stadsmuseet arkeologiska utgrävningar vid Tyska stallplan i samband med framdragning av fjärrvärme. Ett fantastiskt fynd dök upp;hörnet av det som med stor sannolikhet är Svartbrödraklostrets kyrka. Det har länge spekulerats i var exakt kyrkan låg, men inga tydliga spår av någon kyrkobyggnad har funnits. Nu vet vi.

Läs mer om utgrävningen vid Tyska stallplan på Stadsmuseets webb

Besök

Allmänna visningar

Håll utkik i vårt kandelarium för allmänna visningar av Svartbrödraklostrets källare.

Kalendarium

Boka för grupp

Välkommen att boka en egen visning av Svartbrödraklostrets källare.

Bokning

Uppdaterad