Årskurs 4–6, anpassad grundskola

EN INSPIRERANDE INGRESS ÄVEN FÖR MIG SOM MELLANSTADIELÄRARE. VAD GÅR JAG IGÅNG PÅ?

Hela vårt skolprogram är anpassat efter GÄLLANDE LÄROPLAN (ELLER, DEN GAMLA ANGES PÅ NUVARANDE WEBB) och grundsärskolans kursplan.

Fokus ligger på delar av historieämnets syftesbeskrivningar och förmågor samt på delar av det centrala innehållet för årskurs 4–6.

Fler erbjudanden till dig som lärare

Stockholmskällan

På Stockholmskällan finns lektioner inom en rad olika teman. Många gånger kan du hitta lektionsförslag som klassen kan arbeta vidare med efter en av Stadsarkivets visningar. Lektionshandledningarna utgår ifrån historiska källmaterial från arkiv, museer och bibliotek i Stockholm.

Stockholmskällan är ett samarbete mellan Stadsarkivet, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Stadsmuseet har en brett utbud av visningar för alla åldrar – från förskolegrupper till sfi-klasser. 

Stadsarkivet har en rad tematiska visningar både digitalt och på plats i magasinen på Stadsarkivet.

Uppdaterad