Organisation & personal

""

Medeltidsmuseet är en del av Stockholms stads kulturförvaltning och ingår i avdelningen Museer och konst.

Medeltidsmuseets verksamhet omfattar utställningar, butik, program, visningar och vandringar samt en publik skapande verkstad. Enheten ansvarar även för avdelningens filialer Svartbrödraklostrets källare och Vindragarlagets skrålokal samt för den publika verksamheten i samband med de arkeologiska undersökningarna vid Slussen. Verksamheten ska verka för att nå stockholmare i alla delar av Stockholm.

Ledning

Medeltidsmuseet är en enhet inom avdelningen Museer och konst som tillhör Stockholms stads kulturförvaltning. På avdelningens enheter finns det personal som arbetar för både Medeltidsmuseet och Stadsmuseet.

Fredrik Linder

Stadsantikvarie, avdelningschef, chef för Stadsmuseet

Lin Annerbäck

Museichef

Samlingar

Medeltidsmuseets föremål är en del av Stadsmuseets samlingar. Museisamlingen har en samhällsfunktion att tillvarata och varaktigt bevara stockholmarnas och stadens enskilda och kollektiva minnen och ting för framtiden

Johanna Karlsson

chef enheten för samlingar

Pedagogik

Marit Holgersson

Antikvarie

Pedagogisk verksamhet

Butik

Åsa Dahlstedt

Butiksföreståndare

Kommunikation

Ernesto Garzón

Kommunikatör

Uppdaterad