Särskola (anpassad skola)

En flicka med långt hår böjer sig åt sidan för att titta på en docka av en riddare i full utrustning på en uppstoppad häst.
Foto: Alexander Mahmoud. Bilden är beskuren.

Våra program är anpassade efter grundsärskolans kursplan för de samhällsorienterande ämnena och för gymnasiesärskolans kursplan för historieämnet. Fokus ligger på delar av ämnets syftesbeskrivningar och förmågor samt på delar av det centrala innehållet.

Under besöket ges klassen glimtar av livet i det medeltida Stockholm. Eleverna får möjlighet att utveckla kunskap om det medeltida samhället och hur levnadsvillkoren såg ut för medeltidens människor. Vi använder ämnesspecifika begrepp och upplever miljöer och källmaterial med flera av våra sinnen.

Besök på museet

#upplevmederasinnen #livetundermedeltiden #ämnesbegrepp #Stockholm

Våra pedagoger har stor erfarenhet av att möta människor med olika funktionsvariationer.

De allra flesta program går att anpassa, säg bara till vid bokning så ger vi förslag.

Under måndagarna håller museet stängt för allmänheten. Då har vi möjlighet att boka in grupper som har behov av särskilda anpassningar eller som behöver ha lite extra lugn och ro runt sig.

Studiematerial

Lärarhandledning, fallstudier med mera – saker som kan användas i samband med ett besök

Studiematerial

Taktil modell

I entrén till museet finns en taktil modell av museets utställning.

Tillgänglighet

Information om museets tillgänglighet

Utbud

Prisvillkor skola

Priser för skola gäller endast dagtid till och med 17.00 på vardagar för förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, sfi och vuxenutbildning. Övriga tider gäller ordinarie priser för visningar och vandringar.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar alla våra bokningar per post eller e-post.

När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande och avbokning kan göras senast 10 vardagar innan datumet för visningen utan att debitering sker. Sker avbokningen med kortare varsel debiteras beställaren på hela beställningens värde.

Särskilda villkor gäller vid hyra av lokaler, se hyr lokal.

Vaktmästare

Vid bokning av visningar utanför museets ordinarie öppettider tillkommer kostnad för vaktmästare (gäller ej stadsvandringar):

Vardagar 500 kronor/timme
Helger 600 kronor/timme

Museets öppettider

Kontakt bokningen

Telefon: 08-508 31 620, tisdag–fredag 09.30–11.30
boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad