Gymnasiet

Ung tonårsflicka i profil framför Medeltidsmuseets uppbyggda miljö av en galgbacke.
Foto: Alexander Mahmoud

Alla våra program för gymnasiet är anpassade efter delar av de syftesbeskrivningar och förmågor som finns i Gy11:s kursplaner för historieämnet.

Metod

Eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera det vi ser. Vi möter olika sorters källor som vi problematiserar och använder för att se olika tolkningar och perspektiv av det medeltida Stockholm. Eleven får kunskaper om tidsperioden för att själv kunna använda en historisk referensram.

Mål

Vårt mål är att ge gruppen en upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Studiematerial

Lärarhandledning, fallstudier med mera – saker som kan användas i samband med ett besök.

Studiematerial

 

Utbud

Prisvillkor skola

Priser för skola gäller endast dagtid till och med 17.00 på vardagar för förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, sfi och vuxenutbildning. Övriga tider gäller ordinarie priser för visningar och vandringar.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar alla våra bokningar per post eller e-post.

När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande och avbokning kan göras senast 10 vardagar innan datumet för visningen utan att debitering sker. Sker avbokningen med kortare varsel debiteras beställaren på hela beställningens värde.

Särskilda villkor gäller vid hyra av lokaler, se hyr lokal.

Vaktmästare

Vid bokning av visningar utanför museets ordinarie öppettider tillkommer kostnad för vaktmästare (gäller ej stadsvandringar):

Vardagar 500 kronor/timme
Helger 600 kronor/timme

Museets öppettider

Kontakt bokningen

Telefon: 08-508 31 620, tisdag–fredag 09.30–11.30
boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad