Grundskola

En förskoleklass står i halvcirkel och tittar på en vaxdocka av en medeltida riddare till häst.
Foto: Mattias Ek

Alla våra program är anpassade efter Lgr11:s kursplan i historia. Fokus ligger på delar av historieämnets syftesbeskrivningar och förmågor samt på delar av det centrala innehållet för åk 4–6.

Vår målsättning

Vårt mål är att ge gruppen en upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Studiematieral

Lärarhandledning, fallstudier med mera – saker som kan användas i samband med ett besök.
Studiematerial

Utbud

Kontakt bokningen

Telefon: 08-508 31 620, tisdag–fredag 09.30–11.30
boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad