Hyr lokal

Uppbyggd miljö av ett medeltida torg med kullerstenar, en tegelbyggnad och ett trähus.
Torget på Medeltidsmuseet. Foto: Alexander Mahmoud.

Villkor för ideella, kommersiella och politiska arrangemang.

Bokning av Medeltidsmuseets lokaler får endast ske för slutna sällskap eller föreläsningar med föranmälan om inte annat specificerats i samråd med museets bokning.

Villkor

Uthyrning av Medeltidsmuseets lokaler tillåts för ideella, kommersiella och politiska arrangemang på följande villkor antagna av Kulturförvaltningens ledningsgrupp den 14 september 2010.

  • Hyresgästen skall acceptera respektive verksamhets sedvanliga bokningsvillkor.
  • Arrangemanget får inte störa omgivningen.
  • Ingen reklam/agitation tillåts utanför hyreslokalen.
  • Hyresgästen skall tillse att det av inbjudan tydligt framgår vem som svarar för arrangemanget.
  • Vid förfrågningar om öppna (det vill säga publika) arrangemang måste dessa godkännas av respektive avdelnings ledning. Medeltidsmuseet är en del av en avdelning inom Kulturförvaltningen.
  • Lokalupplåtaren har rätt att avbryta mötet utan återbetalningsskyldighet av erlagd hyra vid kränkning av enskild person eller hets mot folkgrupp.
  • Förhyraren ansvarar för ordningen vid mötet och därvid uppkomna kostnader för anlitande av vaktbolag.

Kontakt bokningen

Telefon: 08-508 31 620, tisdag–fredag 09.30–11.30
boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad