Arkeologer på plats i schaktet vid Söderström. Foto: Arkeologikonsult.

Arkeologidagen

Datum:

Tid:

Plats: Slussen, Gamla stan

Pris: Gratis

Föreläsningar och vandring vid Slussen där du möter arkeologer som berättar om platsens historia – med en avstickare till Järna.

Program

11.00–11.45 Plötsligt såg jag profilen av Marcus Aurelius!

Plats: Slussenrummet, Södermalmstorg 4

Föreläsning om förundersökning på en boplatslämning som ligger längs E4 i Järnatrakten. Ett av de mer intressanta och ovanliga fynden var ett romerskt mynt, en silverdenar från Marcus Aurelius tid som kejsare, år 161–180 efter Kristus!

Föreläsare

Reidar Magnusson, arkeolog på stiftelsen Kulturmiljövård i Mälardalen, berättar.

12.00–12.45 Slaktarehuset vid Söderström, arkeologi under Karl Johans torg

Plats: Slussenrummet, Södermalmstorg 4

Hör om arkeologi vid Slussen och byggnader som undersökts vid Söderström. Under Karl Joans torg hittades lämningar efter den äldre bebyggelse som stod här från sent 1600-tal och fram till 1800 talets mitt. Här fanns kvarnhus, fiskehus, slipverk, krogar, handelsbodar och ett av Stockholms allmänna slakthus.

Föreläsare

Elin Evertsson, arkeolog på Arkeologikonsult, berättar.

13.00–14.30 vandring ute och inne i staden

Plats: Slussen, Gamla stan

Vi vandrar från Slussen och in i den medeltida staden. På vägen in mot staden få du höra om vad man hittat vid Slussen. Inne i staden fanns borgare, köpmän, torg och kyrka. Hur såg det ut när Gustav Vasa red i? Sista stoppet blir i Svartbrödernas klosterhärbärge.

Guide

Marit Holgersson, arkeolog och pedagog på Medeltidsmuseet, leder vandringen.

Biljettsläpp

Biljetterna släpps 15 juli 10.00.