Stadsmuren

Fornlämning av Gustav Vasas stadsmur.

En del av Gustav Vasas stadsmur från 1530-talet löper genom hela museet. 

När arkeologerna på 70-talet grävde på Helgeandsholmen framför riksdagshuset upptäcktes en kraftig tegelmur. Det visade sig vara en del av det yttre försvarsverk som Gustav Vasa lät bygga omkring år 1530. Ursprungligen var muren ungefär sex meter hög.

Den del av stadsmuren som grävdes fram är 55 meter lång och löper nu genom hela Medeltidsmuseets underjordiska utställning.

Stockholms stadsmurar

Under medeltiden byggdes flera stadsmurar runt Stockholm i olika omgångar. Den första, omkring år 1300, byggdes runt kvarteren som låg högst upp i staden. Muren stod ungefär där Västerlångatan och Österlånggatan går idag.

Nya murar byggdes närmare vattnet när staden växte och hotades av angrepp.

Den del av Gustav Vasas stadsmur som finns på Medeltidsmuseet skulle skydda Stockholm mot inhemska uppror från norr.

Stadens försvar

Stockholm ansågs vara närmast ointagligt med stadsmurar, portar, torn och bommar ute i vattnet, så kallade pålkransar. I orostider byggdes även tillfälliga försvarsanläggningar i trä.

Den skatt som medeltidens stockholmare betalade gick i första hand till att bygga ut och underhålla försvarsanläggningarna.

År 1400 kallades Stockholm för huvudfästet i riket och vid slutet av århundradet hade staden ett väl utbyggt artilleri som även innefattade bestyckade skepp.

Uppdaterad