Livet i staden

Vaxdocka i form av en kanngjutare som sitter och gjuter kannor.
Foto: Alexander Mahmoud

Kom medeltidsmänniskan nära. I museet finns uppbyggda miljöer med bland annat ett torg, en kyrka och en rådstuga kring vilka stadsbornas liv kretsade.

Torget

Stora torget var hjärtat i det medeltida Stockholm. Här fanns rådstugan och kyrkan, en brunn, och möjlighet för arbetslösa att få ett dagarbete. Till rådstugan gick man ofta för att delta i en rättegång, antingen som kärande eller svarande. Stockholmarna bråkade en hel del med varandra, sa fula ord och pucklade på varandra med nävarna. Vid skampålen på torget stod personer fastlåsta som gjort sig skyldiga till brott som hor och småstölder.

Vid Medeltidsmuseets torg hittar du Stora huset med rådstuga, butiksbodar, hantverkare och en krog. Djur var ett påtagligt inslag i stadsbilden med hundar som strök omkring och råttor på jakt efter mat.

Kyrkan var en naturlig mötesplats. Museets kyrka är som en stor monter som vill levandegöra medeltidens kyrkorum som Guds hus, samlingspunkt, tröst och trygghet.

Nöjen

Medeltiden var mörk på flera sätt, men människornas liv fylldes också med dans, musik och god mat. Många stockholmare tillhörde ett gille, motsvarigheten till vår tids klubbar och föreningar. Sällskapslivet var viktigt. Enligt stadslagen skull det finnas minst två värdshus eller tavernare (värdshusvärd) i varje stad. Öl, mjöd och vin fanns till försäljning. Efter ett visst klockslag var utskänkning förbjuden.

Barnen

En pojke satt och metade abborre på en av stadens bryggor och tappade sin sko i vattnet. Några spelkulor blev kvar i jorden efter en brand. Dessa och andra framgrävda ting gör att vi kan föreställa oss barnens tillvaro i Stockholm för sjuhundra år sedan. Barnen hjälpte till i hemmet, verkstaden eller boden vid tidig ålder. Fynd visar även att ”barn fick vara barn” och lekte på sin lediga tid. Bollar gjorda av djurs urinblåsor, dockor av trä och skridskor av fårben har hittats.

Brott och straff

I en mörk del av museet berättas en otäckare historia, den om galgbacken och bestraffningar. Straff var inte enbart till för att sona brott utan också för att verka avskräckande för befolkningen.

Krig och försvar

Eftersom Stockholm var en befäst stad får även maktspel, krig och soldater en egen del av historien.

Uppdaterad