Birger jarls ansikte

Sekvens av vaxbyst där vävnad och muskler läggs på en gipsavgjutning av Birger jarls kranium tills ansiktet framträder.

Stå öga mot öga med Birger jarl, 1200-talsregenten som anses ha grundat Stockholm. På museet finns en rekonstruktion av jarlens ansikte. 

Birger Magnusson

Birger jarl är en av våra mest kända historiska personer och förmodligen Stockholms grundare. Eftersom hans tid, 1200-talet, har efterlämnat få skrivna källor vet vi inte så mycket om personen Birger Magnusson.

Han föddes omkring år 1210, sannolikt på gården Bjälbo i Östergötland, och hörde till den mäktiga Bjälboätten. Han var gift två gånger och fick åtta barn, varav sönerna Valdemar och Magnus blev kungar i Sverige.

Birger Magnusson utsågs till jarl, kung Erik Erikssons närmaste man, år 1247 eller 1248. När kung Erik dog valdes Birgers äldste son Valdemar (då 10 år) till Sveriges kung. Birger regerade i egenskap av förmyndare fram till Valdemars myndighetsdag. Under den perioden ska han enligt Erikskrönikan, nedtecknad på 1320-talet, ha låtit grunda Stockholm.

När Birger jarl dog 1266 begravdes han i Varnhem i Västergötland. Där, i Varnhems klosterkyrka, finns ett välkänt stenporträtt på honom som tros ha godkänts av honom själv.

Att återskapa ett ansikte

Bysten av Birger jarl är skickligt gjord utifrån kriminaltekniska metoder av modellmakare Oscar Nilsson. Ansiktet är sensationellt verklighetstroget. Det har byggts upp med hjälp av osteologiska analyser och en gipsavgjutning av Birger jarls kranium från 1930-talet. Till kraniet har vävnad och muskler lagts på tills ansiktet framträtt. I det här fallet med grop i hakan, ett skadat ögonbryn och märken efter ett svärdshugg.

I ett kranium finns ramen för vårt utseende. Med rättsmedicinsk teknik kan ett ansikte återskapas. Den kunskap ett kranium ger gör att det går att få en bra uppfattning om vävnadens tjocklek, de muskler, det fett och den hud som omger skallen och ansiktet. Utifrån den kunskapen kan ansiktet byggas upp muskel för muskel. Kunskap om personens kön, ålder och etnicitet besvaras av en osteolog (osteologi = läran om ben) och ger en fingervisning om vävnadens tjocklek i ansiktet.

Hur tillförlitlig är metoden?

I de fall tekniken används i polisiära sammanhang för att identifiera brottsoffer brukar antalet uppklarade fall ligga på minst 60 %.

Ansiktets proportioner, som relationen mellan t.ex. mun, ögon och näsa, kan fastställas med stor säkerhet. Ansiktsformen finns given i kraniet. Ögonens och munnens utformning kan förutsägas. Öronens utseende är däremot ganska spekulativt, liksom ögonfärg och hårfärg.

Bysten av Birger jarl är inte ett exakt porträtt, men Birgers släkt och vänner skulle med stor sannolikhet känna igen honom.

Oscar Nilsson

Dockmakaren Oscar Nilsson i Bredäng har tidigare gjort rekonstruktioner av Bockstensmannen, tusentalskvinnan Estrid och den 9 000 år gamla Bäckaskogskvinnan. Han arbetade i över två år med Birger jarl.

Uppdaterad