Tyck till!

Beröm, klagomål eller idéer? Vi vill veta vad du tycker.

Vi vill gärna utvecklas och bli bättre. För att kunna göra det vill vi gärna att du hör av dig med tips på hur vi kan göra Medeltidsmuseet till en ännu bättre plats för berättelserna om Stockholm.

Vänd dig med dina synpunkter till:
Registrator
Medeltidsmuseet
Box 2343
103 18 Stockholm
medeltidsmuseet@stockholm.se

Mål och åtaganden

Medeltidsmuseet ska levandegöra Stockholms uppkomst och medeltida utveckling och sprida kunskap om medeltiden och stadens tidiga historia genom att, förutom att hålla basutställningen levande, producera tematiska utställningar, arrangera föredrag, symposier och övrig programverksamhet och bedriva visnings- och en bred pedagogisk verksamhet där barn och ungdomar är viktiga målgrupper.

Medeltidsmuseets åtaganden

 • Hålla basutställningen levande i en funktionell och säker lokal.
 • Producera tematiska utställningar med medeltidsinriktning.
 • Arrangera föredrag, symposier och annan programverksamhet.
 • Bedriva visnings- och en bred pedagogisk verksamhet där barn och ungdom är en viktig målgrupp.
 • Ta emot besökare och bedriva försäljning av relevant litteratur och föremål.

Medeltidsmuseet garanterar

 • Att hålla museet öppet på de tider som museet har anslagit i dagspressen och på webbplatsen och meddela eventuella förändringar senast 7 dagar i förväg.
 • Att genomföra all programverksamhet enligt programblad och vid eventuella förändringar anslå detta i god tid, senast när museet öppnar samma dag programmet ska genomföras.
 • Att utställningar, visningar och vandringar och övrig programverksamhet genomförs professionellt.
 • Att lokalerna är säkra och handikappanpassade och att tillgängligheten till utställningarna och dess innehåll, så långt det är möjligt, anpassas för alla besökare.
 • Att alla besökare tas emot på ett trevligt och korrekt sätt samt att de ges god information om museets pågående verksamhet.
 • Att urvalet av litteratur och föremål som erbjuds i museibutiken har anknytning till verksamheten och håller god kvalitet.
 • Att alla som tar kontakt med Medeltidsmuseet per fax, epost eller telefon tas om hand på ett professionellt sätt.

Om vi har missat något

Om vi brustit i garantin vad det gäller öppettider och programverksamhet erbjuder vi rättelse.

Om det uppstår klagomål på faktainnehåll, bemötande eller genomförande av programverksamhet, kommer vi att ta upp detta med berörda för att snarast rätta till problemet.

Om det uppstår övriga klagomål eller problem åtar vi oss att, i den mån det är möjligt, snarast åtgärda problemet.

Vi vill ha kontakt med dig

Vi är angelägna att du kontaktar oss med förbättringsförslag, idéer, synpunkter eller klagomål om något inte fungerar eller om vi inte håller vad vi lovat.

Uppdaterad