Nätverk

Medeltidsmuseet samarbetar med andra museer med medeltidsinriktning i ett nordiskt och ett svenskt nätverk.

Nationella kunskapsnätverket mellan museer med medeltidsinriktning

Ändamålet med nätverket är att stärka, bevara och informera om vårt gemensamma kulturarv.

Nationella kunskapsnätverket mellan museer med medeltidsinriktning grundades 2006 för att Sveriges medeltida historia behöver tydliggöras. Vi medeltidsmuseer är bra på detta, men vad som saknas är en sammanhållande länk som ger en helhetsbild av den svenska medeltiden. Med kunskapsnätverket som bas utvecklar vi möjligheterna till samarbete, dels genom kunskapsöverföring och dels genom erfarenhetsutbyte samt gemensamma informationssatsningar.

Museer i nätverket

Nordiska nätverket för medeltidsmuseer

Nätverket bildades 1995 och består idag av fem museer i tre nordiska länder. Dessa museer har alla medeltiden som specialitet med huvudvikt på presentation av ett medeltidsarkeologiskt material från respektive städer.

Verksamhet kring medeltid och arkeologi är den bärande idén inom nätverket. Avsikten är att i samarbete producera utställningar för cirkulation mellan museerna, utveckla samarbetsformer i samband med utställningsproduktioner och att bedriva seminarier. Alla dessa museer använder redan nu avancerade förmedlingsformer men vill, genom ett tätare kontaktnät, tillsammans utveckla nya presentationssätt för att nå en vidare publik.

Museer i nätverket

Uppdaterad