Medeltidsmuseets historia

Utgrävningen på Helgeandsholmen 1978-80. Foto: Medeltidsmuseet.

Ett planerat riksdagsgarage blev ett Medeltidsmuseum uppbyggt kring tre fasta fornlämningar. Läs den fascinerande historien om hur Medeltidsmuseet kom till.

Bakgrund

I slutet av 1970-talet behövde det gamla Riksdagshuset byggas om och ett garage skapas för riksdagsmännens bilar. Innan garagebygget kom igång gjordes arkeologiska undersökningar på platsen. Undersökningarna på Helgeandsholmen 1978–1980 blev de hittills mest omfattande i Stockholms innerstad och fantastiska fynd gjordes.

https://www.youtube.com/watch?v=TpWM0dxzHjE

Tre av de största var delar av den stadsmur som Gustav Vasa lät bygga på 1530-talet, en kyrkogård som tillhörde det medeltida Helgeandshuset och delar av en "hemlig” gång som gick från Slottet till hovstallet på Helgeandsholmen. Länsstyrelsen beslöt att dessa fornlämningar skulle bevaras som fasta fornlämningar. Garaget fick bli betydligt mindre än planerat. Istället tillkom ett underjordiskt museum, Medeltidsmuseet. Staten stod för byggnadskostnaderna och Stockholms stad för inredning, utställningar och drift.

Utgrävningen

Sammanlagt undersöktes en cirka 8000 kvadratmeter stor yta. När undersökningen avslutades hade nästan 50000 kubikmeter jord genomgrävts och fraktats bort. Utgrävningen gav möjlighet att följa bebyggelseutvecklingen i området från mitten av 1200-talet fram till idag. Tidigt gjordes ett stort fynd av ruiner av grundmurar från flera 1600-talspalats. Mer märkligt var fyndet av Helgeandshusets medeltida kyrkogård med cirka 7 ton skelett, samt stadsmuren. Dessutom påträffades inte mindre än 11 båtar.

Utgrävningen väckte stor uppmärksamhet och debatt i dagspressen och döptes snabbt till ”Riksgropen”. Debatten gällde främst vad man skulle göra med gropen och byggnadsresterna efter det att undersökningen slutförts.

Medeltidsmuseet

År 1986 slog museet upp portarna för första gången och år 2010 nyöppnade vi ett moderniserat museum med ny teknik, fler miljöer och nya dockor i utställningen.

Medeltidsmuseet skildrar stadens uppkomst och medeltida utveckling. Utställningsytan är 1752 kvadratmeter och antalet utställda föremål cirka 850. Många av de utställda föremålen är fynd från utgrävningen på Helgeandsholmen.

Uppdaterad