Riddaren och fotsoldaten – del 4

Hör om rustningshjälmar. Museipedagog Gudrun Wessnert intervjuar museiassistent Alexander Lahovary som ridit tornerspel och har praktisk erfarenhet av medeltida rustningar och vapen.

Uppdaterad