Vindragarlagets skrålokal

Fasadskylt av ett hus med en tunna i en öppen port.
Skylt till Vindragarlagets skrålokal. Foto: Ingrid Johansson, Stadsmuseet

På Stora Hoparegränd i Gamla stan finns ett hus uppfört i slutet av 1500-talet där vindragarna hade sin skrålokal åren 1818–1930. Det är Sveriges enda skrålokal som bevarats oförändrat på sin ursprunglig plats.

Vindragare

Från medeltiden och fram till 1930-talet förekom det vindragare i Stockholm. Deras arbete utmärktes av yrkesheder, traditioner och tunga lyft. De transporterade vinfat från skeppen i hamnen till de vinkällare i staden som hade rättighet att lagra och sälja vin. Vindragarna var Sveriges sista skråämbete.

Vindragarlagets hus

Byggnaden uppfördes mellan 1585 och 1602, ombyggdes cirka 1640 och 1747. Trappgaveln av medeltida typ är en av stadens få bevarade. Vindragarlaget hade 1818–1930 sin lokal en trappa upp, ovanför bodde åldermannen.

Huset köptes 1923 av Samfundet S:t Erik och donerades 2006, vid Vindragarlagets 400-årsjubileum, till Stockholms stad. Sedan 1992 är huset byggnadsminne.

Boka besök

Ett besök till Vindragarlagets skrålokal inleds med en kort vandring i Gamla stan. Därefter ges en exklusiv visning av skrålokalen. Hör om hur sjutton män arbetade från 07.00 till 21.00 och hur yrkeskårens villkor förändrades över tid. Se vindragarnas redskap och få en inblick i deras dagliga liv i staden.

Allmänna visningar

Håll utkik i vårt kandelarium för allmänna visningar av Vindragarlagets skrålokal.

Kalendarium

Boka för grupp

Välkommen att boka en egen visning av Vindragarlagets skrålokal.

Bokning

Uppdaterad