Stads- & byggnadsarkeologiskt register

Sök uppgifter om undersökningar och observationer i Stockholm.

Klicka här för att komma till Medeltidsmuseets stads- och byggnadsarkeologiska register.

Registret innehåller Stadsmuseets egna undersökningar från Stockholms innerstad. Vissa äldre fynd och undersökningar från tiden före 1937 ingår också. Registret började sammanställas inom projekt Medeltidsstaden som startade 1976 i regi av Statens Historiska Museum och Riksantikvarieämbetet. Publikationen Stockholm av Margareta Hasselmo gavs ut 1981 i samarbete med Stadsmuseet. Där listas både arkeologiska undersökningar och bevarade medeltida byggnader.

Den arkeologiska delen har uppdaterats löpande fram till 2017 då Stadsmuseets uppdragsarkeologiska verksamhet lades ner. Registret har växt fram under lång tid och uppgifterna är inte alltid konsekvent införda. De äldre undersökningarna består ibland bara av skannade fältritningar eller hänvisningar till tidningsartiklar, brev eller muntliga uppgifter om fynd.

Den byggnadsarkeologiska delen uppdaterades inte efter projekt Medeltidsstaden. Först 2019 har ett register över undersökningar kopplade till ett kartskikt skapats. Det byggnadsarkeologiska registret uppdateras när nya undersökningar sker. Allt äldre dokumentationsmaterial är inte inlagt i registret och det finns fortfarande material i Stadsmuseets arkiv som inte har skannats.

Så här är posterna inlagda

Varje undersökning har ett eget löpnummer i registret och en markering på kartan. Klicka på posten i registret eller på markeringen i kartan så kommer informationen om undersökningen upp.

I den arkeologiska delen är det schaktet eller schaktens begränsning som visas. I den byggnadsarkeologiska delen har fastigheten eller delar av fastigheten markerats. Det gäller även grändöverbyggnader och källare som skjuter ut under gatumark. I de fall byggnaden inte innehåller murar av medeltida typ har en triangel lagts in på fastigheten.

Kontakt

Om du har frågor eller hittar ett fel är vi tacksamma om du kontaktar oss via e-post: fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad