Samlingar

Arkeologiska fynd, ben, i små lådor.
Fynd från Helgeandsholmen 1978–1980. Foto: Olle Strandberg

I Medeltidsmuseets och Stadsmuseets gemensamma arkeologiska samlingar finns över 200 000 registrerade fynd.

Magasin 5

De arkeologiska samlingarna finns i Medeltidsmuseets och Stadsmuseets magasin, Magasin 5, i Frihamnen och består av fynd från utgrävningar som Stadsmuseet men också privata aktörer gjort i olika delar av Stockholm.

Samlingarna innehåller bland annat cirka 36 000 föremål från grävningarna på Helgeandsholmen och tusentals fynd från Årstafältet och Järvafältet. 

I samlingarna finns ett rum med fartygsdelar. Här finns bland annat delarna från Helgeandsholmens elva båtar, fartygen från utgrävningen i Riddarholmskanalen och båtarna från kvarteret Hästen.

Kontakt

För frågor om den arkeologiska samlingen kontakta arkeolog Nina Sandberg.

E-post: nina.a.sandberg@stockholm.se

Hyllplan med stockar och segel.
Delar av en stockbåt från 900-talet skymtar fram bakom ett ihoprullat segel i magasinet. Foto: Emmy Kauppinen

Uppdaterad