Samlingar

Arkeologiska fynd, ben, i små lådor.
Fynd från Helgeandsholmen 1978–1980. Foto: Olle Strandberg

I Medeltidsmuseets och Stadsmuseets gemensamma arkeologiska samlingar finns över 200 000 registrerade fynd.

De arkeologiska samlingarna består av fynd från utgrävningar som Stadsmuseet och privata aktörer gjort i Stockholms kommun. Här finns bland annat cirka 36 000 föremål från grävningarna på Helgeandsholmen, tusentals fynd från Årstafältet och Järvafältet samt ett tjugotal båtfynd från innerstan.

Kontakt

För frågor om den arkeologiska samlingen kontakta Fråga Stadsmuseet.

E-post: fraga.stadsmuseet@stockholm.se 

Hyllplan med stockar och segel.
Delar av en stockbåt från 900-talet skymtar fram bakom ett ihoprullat segel i magasinet. Foto: Emmy Kauppinen

Uppdaterad