Arkeologi

Medeltidsmuseet är Stockholms arkeologiska museum med förmedlingsuppdrag kring undersökningar och fungerar som en länk till pågående utgrävningar i Stockholms kommun.